INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Informacje dla Akcjonariuszy

FIRMA: VTR LOGISTICS S.A.

SIEDZIBA I ADRES SPÓŁKI: 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA UL. SIENKIEWICZA 27

KRS NR 0000468751

OZNACZENIE WŁAŚCIWEGO SĄDU REJESTROWEGO: SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

NIP: 6341014934

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 1 059 529,00 ZŁ


Dokumenty do pobrania: